Working Holiday: De Universele Voorbereidingsgids

Alles wat je moet regelen voordat je op een working holiday gaat

Working-holiday-guide

Een working holiday in Australië, Canazoda of Nieuw Zeeland is een fantastische manier om reizen te combineren met werken in het buitenland.

Voordat je vertrekt, zijn er echter veel dingen die je goed moet regelen. Je moet je visum aanvragen, je zorgverzekeraar mailen, een reisverzekering afsluiten en jezelf wellicht uitschrijven bij de gemeente. 

Voor veel backpackers is dit verwarrend, onduidelijk en je vraagt jezelf constant af: doe ik het wel goed? 

 

 HET IS NIET ZO MOEILIJK ALS HET LIJKT

 

1490579

De regelgeving rondom een lang verblijf in het buitenland lijkt behoorlijk ingewikkeld…

Je hebt te maken met verschillende instanties, je leest op internet allerlei tegenstrijdige informatie en soms weet je niet eens dat bepaalde regels bestaan. 

Maar vrees niet: Je hoeft helemaal geen expert te zijn om je aan de regels te kunnen houden. Het is slechts een kwestie van mailen naar de instanties die over jouw situatie mogen beslissen en wachten op hun antwoord. 

In deze gids vind je een eenvoudige uitleg van de regels, welke instanties je moet mailen en wát je ze exact moet mailen. Wel zo makkelijk.

 

 MET DE INFORMATIE IN DEZE GIDS GA JIJ

GOED VOORBEREID OP WORKING HOLIDAY

Hoofdstuk 1: De gemeente

1.1 De regels

1.2 De gevolgen

1.3 Actie ondernemen

1.4 Voorbeeld email voor gemeente

 

Hoofdstuk 2: De Nederlandse zorgverzekering

2.1 De regels

2.2 Gevolgen beëindiging zorgverzekering

2.3 Mailen naar je zorgverzekeraar

 

Hoofdstuk 3: Een Reisverzekering voor Working Holidays

3.1 Waarom een speciale reisverzekering voor Working Holidays?

3.2 Welke reisverzekering voor Working Holidays?

3.3 Meer weten over verzekeringen?

 

 HOOFDSTUK 1: DE GEMEENTE

1429873675_printer-256Een lang verblijf in het buitenland kan tot gevolg hebben dat jij jezelf uit moet schrijven bij jouw gemeente.

In dit gedeelte lees je wat de regels zijn, wat de consequenties zijn van uitschrijving en wat je moet doen om het goed te regelen. 

 

1.1 DE REGELS

Wanneer je binnen een periode van 12 maanden langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, dan ben je verplicht om jezelf uit te schrijven bij de gemeente. Het maakt daarbij niet uit of de 8 maanden aaneengesloten of verspreid over het jaar zijn.

Wanneer je onterecht ingeschreven blijft staan bij de gemeente, riskeer je een boete. Ook de persoon bij wie je eventueel ingeschreven staat riskeert een boete.  

Meer informatie over deze regelgeving vind je op de website van de rijksoverheid

 


1.2 DE GEVOLGEN

Uitschrijven bij de gemeente heeft een aantal gevolgen. Hieronder lees je de belangrijkste en meest voorkomende.

Je zorgverzekering kan worden beëindigd
Als je jezelf uitschrijft bij de gemeente kán dit tot gevolg hebben dat je jouw Nederlandse zorgverzekering moet stopzetten. Er zijn echter nog meer regels van toepassing. Meer hierover vind je in het hoofdstuk over de zorgverzekering.

Je wordt gekort op je AOW
Je krijgt 2% minder AOW voor elk jaar dat je uitgeschreven was, met een maximum van 10%.

Veel doorlopende verzekeringen vervallen
Veel doorlopende verzekeringen zoals je doorlopende reis-, uitvaart-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering zijn alleen geldig als je ingeschreven staat bij de gemeente.

Het heeft geen zin om premie te blijven betalen voor deze verzekeringen. Ze zijn immers niet geldig. Je dient de verzekeringen overigens zelf stop te zetten.

Je verliest het recht op bepaalde uitkeringen
Denk bijvoorbeeld aan bijstandsuitkering, huursubsidie of kinderbijslag.

Sta je op de wachtlijst voor een huurwoning?
Bij uitschrijving kan dit gevolgen hebben voor jouw positie op de wachtlijst. Vraag bij je woningbouwvereniging na wat de gevolgen zijn. 

Heb je op dit moment een huurwoning?
Dan kan het zijn dat je deze moet opzeggen, maar soms kun je iets regelen met de woningbouw of verhuurder.

 


1.3 ACTIE ONDERNEMEN

De regelgeving is vrij duidelijk, maar de uitvoering ervan verschilt per gemeente. 

Bij sommige gemeenten moet je aan het loket langs komen om jezelf uit te schrijven, bij andere kan het online via DigiD en bij sommige gemeenten is het mogelijk om je vanuit het buitenland uit te schrijven .

Informeer dus bij jouw gemeente naar de mogelijkheden.

WAT NU TE DOEN?

Feitelijk heb je maar twee opties om je uitschrijving te regelen:

(1) Je schrijft je uit voordat je vertrekt uit Nederland
Uitschrijven kan doorgaans vanaf 5 werkdagen voor vertrek naar het buitenland. Informeer bij je gemeente hoe je de uitschrijving kunt regelen. 

(2) Je schrijft je uit vanuit het buitenland op het moment dat je de 8 maanden grens bereikt.
Als je nog niet zeker weet of je langer dan 8 maanden wegblijft, dan is het wellicht verstandig om even te wachten met uitschrijving bij de gemeente.

Stel dat jouw plannen toch niet helemaal uitpakken zoals je gehoopt had, dan kun je nog binnen die 8 maanden terug naar Nederland en heb je geen last van de gevolgen die hierboven genoemd zijn.

Vraag bij jouw gemeente na of uitschrijving vanuit het buitenland mogelijk is. Je kunt hiervoor onderstaande mail kopiëren, aanpassen en versturen.

Lekker makkelijk. 

 


 1.4 VOORBEELD MAIL

Beste medewerker van gemeente [Jouw Gemeente],

Ik ben van plan om vanaf [Datum vertrek] tot [Geschatte datum terugkeer] te vertrekken naar het buitenland. Nu heb ik begrepen dat het verplicht is om jezelf uit te schrijven bij de gemeente als je langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. Daarom heb ik de volgende vragen:

1. Hoe kan ik mezelf uitschrijven?

2. Vanaf wanneer kan ik mezelf uitschrijven?

3. Is het ook mogelijk om me vanuit het buitenland uit te schrijven? Zoja, hoe doe ik dit? 

Graag ontvang ik van u een antwoord op mijn vragen.

Alvast bedankt en een vriendelijke groet,

[Jouw naam]

 

 

 HOOFDSTUK 2: DE ZORGVERZEKERING

Wanneer je betaald werk doet in het buitenland, kan dit tot gevolg hebben dat jij jouw zorgverzekering in Nederland moet stopzetten.

Dit is geen keuze. 

Of jij jouw verzekering moet aanhouden of stopzetten wordt bepaald door allerlei regeltjes en weer uitzonderingen daarop, maar gelukkig hoef je ze niet allemaal te kennen.

In dit hoofdstuk lees je de belangrijkste regels, de gevolgen van het beëindigen van de zorgverzekering en wat je moet doen om alles goed te regelen.

2.1 DE REGELS

Of jij tijdens jouw verblijf in het buitenland de zorgverzekering moet aanhouden of opzeggen, hangt af van de mate waarin je aan Nederland verbonden blijft tijdens je reis. De twee belangrijkste factoren die dit bepalen zijn:

(1) In- / uitschrijving bij de gemeente
Een veel voorkomend misverstand onder backpackers is dat je de zorgverzekering moet stopzetten zodra je jezelf uitschrijft bij de gemeente.

Hoewel uitschrijving bij de gemeente zeker een rol speelt, is het geen garantie dat je de zorgverzekering kunt beëindigen. De factor ‘betaald werk’ speelt namelijk een veel belangrijkere rol.  

(2) Het land waar je inkomstenbelasting betaalt
De belangrijkste indicator voor jouw binding met Nederland is het land waar je inkomensbelasting afdraagt. Wanneer je betaald werk doet in het buitenland, draag je in dat land ook inkomensbelasting af en is de kans dus groot dat je de zorgverzekering moet beëindigen.

Het hangt echter ook nog af van het land waarin je gaat werken en hoelang je dit werk doet, omdat met sommige landen speciale verdragen van toepassing zijn.

Als je bijvoorbeeld gaat werken in een verdragsland, zoals Australië, Nieuw-Zeeland of Canada, dan komt je zorgverzekering officieel te vervallen op de eerste dag dat je betaald werk doet. 

Als je gaat werken in een niet-verdragsland, dan komt jouw zorgverzekering pas te vervallen op het moment dat je langer dan 3 maanden betaald werk doet.

Een uitzondering waarbij je de zorgverzekering niet kunt opzeggen, is als je nog een eigen bedrijf in Nederland hebt en hier inkomsten uit ontvangt. Jouw binding met Nederland is dan nog dermate sterk dat je de zorgverzekering moet aanhouden. 

WIE NEEMT HET BESLUIT OVER JOUW SITUATIE?

We zouden nog de hele dag door kunnen praten over de regeltjes en alle duizenden uitzonderingen daarop, maar uiteindelijk kan alleen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een definitief besluit nemen. Je moet hier dan een toets WLZ aanvragen.

Het kan echter wel even duren voordat je antwoord krijgt van de SVB, dus als je een snelle indicatie wilt dan kun je ook contact opnemen jouw zorgverzekeraar.  

1439976697_User_SurveysTHEORIE V.S. PRAKTIJK

Net als veel gemeenten houden ook veel zorgverzekeraars er hun eigen beleid op na. Sommige verzekeraars gaan wat flexibeler met de regelgeving om dan andere.

Zo zijn er verzekeraars die de zorgverzekering beëindigen op het moment dat je jezelf uitschrijft bij de gemeente. Andere vereisen bijvoorbeeld dat je eerst werk vindt in het buitenland. Sommige verzekeraars verplichten je om premie te blijven betalen en geld terug te vragen over de maanden dat je gewerkt hebt. 

De enige manier om erachter te komen wat voor jou geldt, is door contact op te nemen met de Sociale verzekeringsbank. 

ZEGT JOUW ZORGVERZEKERAAR DAT JE DE VERZEKERING NIET KUNT OPZEGGEN?

Sommige verzekeraars geven aan dat je de zorgverzekering moet aanhouden tijdens je verblijf in het buitenland en alleen kunt uitzetten op het moment dat je werkt. Dat zou betekenen dat je de zorgverzekering wisselend aan en uit moet zetten, afhankelijk van of je werkt of niet. Nogal irritant, dus laten we hieronder kijken hoe je dit kunt oplossen.

Wat te doen in deze situatie? 

Er zijn drie manieren waarop je dit kunt oplossen en ervoor kunt zorgen dat deze situatie zo voordelig mogelijk uitpakt voor jou.

Optie 1: Je neemt contact op met de Sociale Verzekeringsbank

Hoewel de zorgverzekeraars vaak het besluit nemen om jouw zorgverzekering te stoppen of aan te houden, heeft de SVB uiteindelijk de beslissende stem. In sommige gevallen kan de SVB een ander besluit nemen en deze beslissing overruled het besluit van jouw zorgverzekeraar. Mocht je willen dat de SVB naar jouw situatie kijkt, dan moet je een Toets WLZ (voorheen AWBZ) aanvragen. Meer informatie over deze toetsing vind je op de website van de SVB.

Optie 2: Houd je zorgverzekering aan?

De tweede manier is uiteraard om het advies van de verzekeraar op te volgen en de verzekering door te laten lopen. Wanneer je dit doet kijk dan naar de volgende tips;

 • Vraag zorgtoeslag aan. In de maanden dat je niet werkt heb je geen inkomen en kun je dus zorgtoeslag aanvragen. De maximale zorgtoeslag ligt rond €70 per maand. Dit heft de premie van de zorgverzekering deels of helemaal op, afhankelijk van hoe uitgebreid je pakket is. Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie.
 • Sluit een reisverzekering af die ook dekking biedt tijdens werken. Het feit dat je de zorgverzekering kunt aanhouden betekent niet dat een doorlopende reisverzekering geschikt is. Doorlopende reisverzekeringen zijn namelijk niet geschikt voor reizen waarbij ook gewerkt wordt. Aangezien je een reisverzekering officieel niet kunt afsluiten op het moment dat je al in het buitenland bent, zal je dus voor de gehele periode een speciale reisverzekering moeten afsluiten.
 • Bewaar je loonstrookjes goed. Je hebt deze nodig om achteraf premie terug te vragen.

 

Optie 3: Beëindig je zorgverzekering op het moment dat je werk hebt en zet hem niet meer aan. 

De derde en minder officiële manier is alleen praktisch als je ook uitgeschreven bent bij de gemeente. Wanneer je jezelf niet uitschrijft, dan is deze optie niet geschikt. Om deze optie te begrijpen, moet je nog wat meer weten over de regelgeving in Nederland. 1568184

In Nederland wordt de controle op de wet WLZ uitgevoerd door het CAK. Een van hun taken is om te controleren of iedereen die verplicht is een zorgverzekering af te sluiten er ook daadwerkelijk één heeft.

Een van de manieren waarop ze dit doen is door te kijken of diegenen die in Nederland staan ingeschreven bij een gemeente ook daadwerkelijk een zorgverzekering hebben.

Wanneer je ingeschreven blijft staan in de gemeente, maar geen zorgverzekering hebt dan kom je op de ‘radar’ van het CAK. Je krijgt dan een brief waarin staat dat je een zorgverzekering moet afsluiten op straffe van een boete.

Het CAK kijkt in eerste instantie niet of het terecht is dat je niet verzekerd bent. Het kan dus zijn dat je onterecht een brief krijgt en je kunt hiertegen in beroep gaan.

Als je echter uitgeschreven bent bij de gemeente…

Dan is de kans zeer klein dat je op de ‘radar’ van het CAK verschijnt. Je bent immers niet ingeschreven bij een gemeente. Wanneer je de zorgverzekering dus beëindigt en niet ingeschreven staat bij een gemeente, dan is er waarschijnlijk geen haan die er naar kraait.

Mocht je toch een brief krijgen dan kun je hiertegen in beroep gaan of alsnog gewoon een zorgverzekering afsluiten.

Let er overigens op dat je in dit geval ook eventueel aangevraagde zorgtoeslag moet stopzetten.


2.2 GEVOLGEN BEËINDIGING ZORGVERZEKERING

Het beëindigen van je zorgverzekering heeft een aantal gevolgen. De twee belangrijkste vind je hieronder:

(1) Je verliest het recht op zorgtoeslag
Als je op dit moment zorgtoeslag ontvangt, moet je dit stopzetten op het moment dat je de zorgverzekering beëindigt.

(2) Doorlopende reisverzekeringen bieden niet langer voldoende dekking
Een doorlopende reisverzekering vereist dat je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt. Heb je die niet? Dan biedt jouw reisverzekering ook geen dekking voor medische zorg.

Overigens zijn doorlopende reisverzekeringen sowieso niet geschikt voor working holidays. Doorlopende reisverzekeringen zijn namelijk niet geldig tijdens reizen waarbij ook gewerkt wordt. Je zal dus een speciale reisverzekering moeten afsluiten. 

 

GEBRUIK JE MEDICIJNEN VOOR EEN BESTAANDE AANDOENING?

In tegenstelling tot de Nederlandse basiszorgverzekering, hebben reisverzekeraars en particuliere ziektekostenverzekeringen geen acceptatieplicht.

Een reisverzekering of particuliere zorgverzekering vergoedt dan ook zelden (nooit dus) de kosten van reeds bestaande aandoeningen. 

Als je op dit moment medicijnen gebruikt, kijk dan of je voor vertrek een voorraadje kunt aanvragen bij de apotheek en zeg je zorgverzekering pas op nadat je dit voorraadje hebt opgehaald. 

2.3 DE ZORGVERZEKERAAR MAILEN

Om duidelijkheid te krijgen over jouw situatie is het belangrijk dat je uiteindelijk een WLZ toets aanvraagt bij de SVB,  maar de zorgverzekeraar kan jou vaak al een indicatie geven als je uitlegt wat je plannen zijn.

Om ervoor te zorgen dat je de juiste antwoorden krijgt, kun je de onderstaande mail sturen en aanpassen naar jouw situatie. Wellicht snap je nu nog niet alles wat er in de mail staat, maar je vindt verderop in deze gids meer uitleg. 

Beste heer/mevrouw,

Ik ben van plan om vanaf [ vertrekdatum ] tot ongeveer [geschatte terugkomst datum] buiten Nederland te verblijven. Ik zal voornamelijk verblijven in [ landen die je wilt bezoeken ] en ga hier[reizen / werken / stage lopen / studeren / vrijwilligerswerk doen ]. Het betaalde werk zal plaats vinden in [landen] voor een periode van ongeveer [aantal maanden].  Ik zal tijdens mijn verblijf in het buitenland [ingeschreven / niet ingeschreven] blijven staan bij de Basisregistratie Personen.

+ Extra dingen die voor jouw situatie van toepassing zijn 

In verband met de bovenstaande plannen, zou ik u graag drie vragen willen stellen en een concreet antwoord willen krijgen op mijn vragen.

 1. Behoud ik op basis van de bovengenoemde plannen mijn recht op zorgverzekering of moet ik deze (tijdelijk) stop zetten?
 2. Als ik wel recht op mijn zorgverzekering behoud, vergoedt deze dan tot de kostprijs in het buitenland? Met andere woorden, krijg ik ook een vergoeding als de zorg in het buitenland meer kost dan het in Nederland gebruikelijke tarief?
 3. Hoe veel bedraagt mijn eigen risico?

Graag ontvang ik bovenstaande vragen een concreet antwoord. U kunt mijn gegevens vinden op basis van de volgende gegevens:

Naam: [Jouw naam ]

Geboortedatum: [geboortedatum]

Adres: [jouw adres]

Postcode: [postcode]

Polisnummer: [vul in als je deze bij de hand hebt]

Alvast bedankt voor lezen en beantwoorden van deze mail. Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam ]

 

 

HOOFDSTUK 3: EEN REISVERZEKERING VOOR WORKING HOLIDAYS

checklistNet als tijdens een normale vakantie kun je tijdens een working holiday gewond raken of ziek worden.

De kans dat je de reisverzekering minimaal één keer nodig hebt is ook groter vanwege het feit dat je langer op reis bent.

In dit gedeelte lees je wat je kunt verzekeren welke reisverzekeringen je kunt afsluiten en vind je een aantal links met nog meer informatie over verzekeringen.

3.1 WAAROM EEN SPECIALE REISVERZEKERING VOOR EEN WORKING HOLIDAY?

Net als in Nederland kan er tijdens je verblijf in het buitenland altijd iets vervelends gebeuren waardoor je hulp nodig hebt.

Denk aan een voedselvergiftiging, een ongeluk of je tablet die gestolen wordt. Met een reisverzekering ben je in dit soort gevallen goed verzekerd.

Daarnaast kun je op de hulp van een reisverzekering rekenen als;

 • Familieleden tijdens de reis ziek worden of overlijden.
  De reisverzekering regelt en betaalt dan een retourvlucht naar Nederland.
 • Je zelf ziek wordt of gewond raakt tijdens de reis.
  De reisverzekering zorgt dat je adequate zorg krijgt, naar Nederland gevlogen wordt of dat er familieleden kunnen overkomen.
 • Je zelf komt te overlijden.
  De alarmcentrale regelt het vervoer van jouw lichaam terug naar Nederland.
 • Jouw kostbare bagage wordt gestolen of beschadigd raakt.
  De reisverzekering biedt dan een vergoeding voor de verloren of beschadigde spullen.

Elke reisverzekering heeft een alarmcentrale die je 24 uur per dag en zeven dagen in de week kunt bellen als je in de problemen zit. Zij kunnen je dan voorzien van advies en vaak ook betalingen voor je doen als je bijvoorbeeld in een ziekenhuis ligt.

 


3.2 WELKE REISVERZEKERINGEN VOOR EEN WORKING HOLIDAY?

Als je op een working holiday gaat, kun je geen normale doorlopende reisverzekering afsluiten. Met normale reisverzekeringen mag je namelijk niet werken. Je moet dus een speciale reisverzekering voor backpackers afsluiten.

Er zijn over het algemeen drie verzekeringen die speciaal voor backpackers zijn ontworpen:

 • Special ISIS
 • Tasman backpackverzekering
 • Allianz Globetrotter

Voor al deze verzekeringen is het geen probleem als je jezelf uitschrijft bij de gemeente. Daarnaast bieden ze, op het moment dat jij jouw zorgverzekering moet opzeggen, volledige dekking voor spoedeisende medische zorg.

Maar welke is nu het best? 

Dat hangt af van je plannen, je budget en wat je wilt verzekeren. Lees hieronder de voor- en nadelen van deze drie reisverzekeringen en bereken direct je premie.

SPECIAL ISIS

De Special ISIS is een reisverzekering van de Goudse die speciaal is samengesteld voor backpackers, wereldreizigers, vrijwilligers, stagiairs en studenten. Het is een verzekering die veel flexibiliteit biedt en is voor veel backpackers een vertrouwde keuze.

 

thumbsupDe belangrijkste voordelen van deze verzekering zijn: 

 • Veel werkzaamheden verzekerd, zonder toeslag.
 • Lange looptijd. Je kunt tot wel 4 jaar achter elkaar in het buitenland blijven.
 • Eenvoudig te verlengen vanuit het buitenland. Ook na verlengen worden eerder opgelopen kwalen vergoed.

 


 

thumb-down

 De nadelen van deze verzekering zijn echter:

 • Eigen risico bagage geldt per gebeurtenis. Afhankelijk van de gekozen dekking betaal je elke keer dat er iets kapot gaat of gestolen wordt de eerste €45 of €75,- zelf.
 • Je sluit een compleet pakket af en kunt weinig variëren met de verzekerde onderdelen. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat je dus een compleet pakket afsluit en weinig hoeft na te denken.

 


Wil je meer informatie over de Special ISIS reisverzekering? 

Direct Premie Berekenen        Lees de uitgebreide review

TASMAN BACKPACKVERZEKERING

De Tasman verzekering is ontwikkeld voor reizigers met een breed scala aan reisplannen. Het maakt niet uit of je gaat backpacken, werken, stage gaat lopen, vrijwilligerswerk gaat doen of gewoon op vakantie gaat. Met de verzekeringen van Tasman ben je over het algemeen goed verzekerd.

De belangrijkste voordelen van de Tasman backpackverzekering zijn: 

 • Veel werkzaamheden verzekerd, zonder toeslag.
 • Lange looptijd. Je kunt tot wel 2 jaar achter elkaar in het buitenland blijven.
 • Terugvlucht ook vergoed indien derdegraads familieleden overlijden.
 • Je kiest zelf welke onderdelen je wel en niet verzekert.

 


 

 De nadelen van deze verzekering zijn echter:

 • Gevaarlijke werkzaamheden zijn nietverzekerd, maar er staat nergens genoemd wat voor soort werkzaamheden dit dan zijn.
 • Verlengen vanuit het buitenland is mogelijk, maar na verlenging worden de kosten van eerder opgelopen kwalen niet vergoed. Ook niet als je deze kwalen hebt opgelopen in de periode dat je verzekerd was bij Tasman.

 


Wil je meer informatie over de Tasman reisverzekering? 

Direct Premie Berekenen        Lees de uitgebreide review

ALLIANZ GLOBETROTTER

allianz-globalDe Allianz Globetrotter reisverzekering is al jaren een favoriete keuze voor mensen die een avontuurlijke reis maken of naar het buitenland gaan voor studie, stage of vrijwilligerswerk.

 

thumbsupDe belangrijkste voordelen van deze verzekering zijn: 

 • Lange looptijd. Je kunt tot 2 jaar achter elkaar in het buitenland blijven.
 • Meest uitgebreide bagagedekking t.o.v. Tasman en Special ISIS.
 • Meest voordelige premie t.o.v. Tasman en Special ISIS
 • Je kiest zelf welke onderdelen je wilt verzekeren. 

 


thumb-down

 De nadelen van deze verzekering zijn echter:

 • Er wordt een toeslag gerekend voor risicovol werk. Ook agrarisch werk als fruit plukken wordt gezien als risicovol. Je betaalt hiervoor 35% extra, maar dan ben je vaak alsnog goedkoper uit dan bij Tasman en Special ISIS.
 • Je betaalt de toeslag niet alleen in de tijd dat je het ‘risicovolle’ werk doet, maar over de gehele looptijd van de verzekering.
 • Bij Allianz  worden lopende kwalen na verlenging niet langer vergoed. Ook niet als ze in de eerder verzekerde periode zijn opgelopen.

Wil je meer informatie over de Allianz Globetrotter verzekering? 

Direct Premie Berekenen        Lees de uitgebreide review

MEER INFORMATIE OVER VERZEKERINGEN

Kom je er nog niet helemaal uit of wil je gewoon een iets uitgebreidere uitleg over reisverzekeringen? Dan zijn de onderstaande links handig om te lezen:

Sharing = Good Karma

Good things happen to good people. Als jij de info in deze gids kunt waarderen, dan kun je iemand anders  ook helpen door dit te delen.